Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 317
Redaktsiooni kehtivus: - 18.04.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.04.2012 nr 554

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 317-k

 

 

 

 

 

Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 31. jaanuari 2007 kirja nr 1-9/73:

 

 

 

 

 

       

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna linna ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahel 3. märtsil 2001 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 02-2001036 Raekoja plats 10/Mündi 2/Saiakangi 1 II korruse mitteeluruumidele nr 66, 70, 72-73, 76-79 (inv pl) pinnaga 159,0 m2 ning osale üldkasutatavatest mitteeluruumidest nr 67-69, 71 (inv pl) pinnaga 25,0 m2, pind kokku 184,0 m2, tasuta kasutamiseks ametiruumidena.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (registrikood 75014971) kasutusse tasuta ja tähtajatult Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 II korruse äriruumid nr 13-1 – 13-5, 13-11 – 13-14 (inv pl) üldpinnaga 119,3 m2 järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse ametiruumidena;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär