Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korralduse nr 3010-k muutmine (Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1, Tallinna Kommunaalamet)
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 316
Kehtetuks tunnistamine:19.08.2009
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv k 19.08.2009 nr 1335

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 316-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korralduse nr 3010-k muutmine (Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1, Tallinna Kommunaalamet)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades Tallinna Kommunaalameti 12. jaanuari 2007 taotlust nr 1.3-1/72 ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 31. jaanuari 2007 kirja nr 1-9/73:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korralduse nr 3010-k “Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kommunaalamet)“ punkti 2 alljärgnevalt: pärast sõnu “Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1“ lisada sõnad “II korruse äriruumid 13-7 – 13-8 (inv pl) üldpinnaga 62,8 m2, “  ja pärast sõnu “üldpinnaga 275,5 m2“ lisada sõnad “, pind kokku 338,3 m2,“.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Linnakantseleile.  

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär