Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 283
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 283-k

 

 

Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lõigete 1 ja 2, § 23-24, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 6 lõikega 10, § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3 ja lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2529-k ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Kaimo Järvik Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohale katseajaga 6 kuud (katseaja lõpp 24. august 2007, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 9. august 2007) alates 26.veebruarist 2007.

2. Määrata Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Kaimo Järviku ametipalgaks 26 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 26. veebruarist 2007.

3. Kaimo Järvikul on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 8 aastat, 9 kuud ja 10 päeva.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaimo Järvikule ja Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär