Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 282
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 282-k

 

 

Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 8 lõikega 1, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 korraldusega nr 2599-k ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Tiit Kivikas Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 26. veebruarist 2007.

2. Tiit Kivikasel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle uuele Munitsipaalpolitsei Ameti juhatajale Kaimo Järvikule ning esitada 2. märtsiks 2007 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Kivikasele, Kaimo Järvikule ja Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

                                                                                                    Linnasekretär