Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 05.12.2007 nr 2134
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine abilinnapea Olga Sõtnikule veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaanide kooskõlastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 278
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - 05.12.2007

KEHTETU

Tlv k 05.12.2007 nr 2134

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 278-k

 

 

Volituste andmine abilinnapea Olga Sõtnikule veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaanide kooskõlastamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Tallinna linna ja Aktsiaselts Tallinna Vesi vahel 24. jaanuaril 2001 sõlmitud Teenuslepingu p 13 lg 12 ja p 26 lg 1, Tallinna linna ja Aktsiaselts Esmar Ehituse vahel 12. augustil 2002 sõlmitud Teenuslepingu p 6.1.3, Tallinna linna ja Tehnovõrkude Ehituse OÜ vahel 31.detsembril 2003 sõlmitud Teenuslepingu  p 6.1.3 ning Tallinna linna ja AS Teede REV-2 vahel 13. aprillil 2005 sõlmitud Teenuslepingu  p 6.1.3:

 

 

1. Volitada Tallinna abilinnapead Olga Sõtnikut Tallinna linna nimel kooskõlastama:

1.1.    Aktsiaselts Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 1);

1.2.    Aktsiaselts Tallinna Vesi Mõigu tegevuspiirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 2);

1.3.    Aktsiaselts Tallinna Vesi Raku-Raudalu tegevuspiirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 3);

1.4.    Aktsiaselts Esmar Ehitus veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 4);

1.5.    Tehnovõrkude Ehituse OÜ veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 5);

1.6.    Aktsiaselts Teede REV-2 veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaani (Lisa 6).

2.          Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Vesi, Aktsiaseltsile Esmar Ehitus, Aktsiaseltsile Teede REV-2 ja Tehnovõrkude Ehituse OÜ-le.

3.          Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


LISA 1

Tallinna Linnavalitsuse

   14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

AS Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonna

veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

 

Kooskõlastan: ……………………..

Olga Sõtnik

Tallinna abilinnapea

 

 

Arendusala/Tänav/Tänavate vahemik

Veerajatiste ehitus

Reovee kanalisatsioonirajatiste ehitus

Sademetevee kanalisatsioonirajatiste ehitus

Torustiku pikkus, m

Kinnistute arv

Torustiku pikkus, m

Kinnistute arv

Torustiku pikkus, m

NÕMME LOV

 

 

 

 

 

Nõmme arendusala nr. 1 (Piirkond 4)

 

 

 

 

 

Männiku tee

krunt 38 - Leesika tn

104

4

Männiku tee

Värava tn - krunt 40

186

7

Männiku tee

krunt 48 - Värava tn

105

4

Männiku tee

Pohla tn - Kaitse tn

63

1

 

 

 

 

 

 

 

Nõmme arendusala nr. 12

 

 

 

 

 

Männiku tee

harutoru krundini 60

35

0

Männiku tee

Jõhvika tn - krunt 65

55

2

Männiku tee

ol.olev.kanalisatsioon (krunt 72A) - Jõhvika tn

455

19

Männiku tee

Kaitse tn ,  Jõhvika tn, Karusmarja tn, Kuremarja tn, Kerese tn, Männiku tee haruühendused

295

0

Nõmme arendusala nr. 6,7

 

 

 

 

 

Pesa tn

Valdeku tn – Õie tn

161

6

177 

Valdeku tn

Pesa tn – Vabaduse pst

111

3

143 

Valdeku tn

Valdeku tn 33 – Pesa tn

45

2

62

Õie tn

Õie tn 27A – Vabaduse pst

0

0

281

6

89

Õie tn

Roheline tn  - krunt 16

0

0

262

9

0

Õie tn

Liiva tn – Vahe tn

0

0

48

2

0

Õie tn

Vahe tn – Sihi tn

0

0

105

2

107

Õie tn

Sihi tn – Õie tn 27A

0

0

112

0

45

Õie tn

pumpla

0

0

0

0

0

NÕMME LOV KOKKU

0

0

2 423

67

623

 

 

 

 

 

 

 

KRISTIINE LOV KOKKU

 

 

 

 

 

Lilleküla 1 arendusala

 

 

 

 

 

Hane - Kajaka tn

Linnu tee - Nõmme tee

 0

395

8

785

Mehaanika põik

 

120

6

KRISTIINE LOV KOKKU

0

515

14

785

 

 

 

 

 

 

 

PIRITA LOV

 

 

 

 

 

Merivälja 2 arendusala

 

 

 

 

 

Heki tee

Ida tee - Kõivu tee

 

 

0

0

166

Kokku

0

0

166

 

 

 

 

 

 

 

Mähe arendusala

 

 

 

 

 

Randvere tee

Jahe tee-Varju tee

101

 

Varju tee

Randvere tee-Looklev tee

202

10

Looklev tee

Varju tee - Vilu tee-Randvere tee

699

9

Randvere tee

Looklev tee - ol. olev kanal

68

1

Kokku

0

0

1 070

20

0

PIRITA  LOV KOKKU

0

0

1 070

20

166

 

 

 

 

 

 

 

HAABERSTI LOV

 

 

 

 

 

Veskimetsa arendusala 1,2

 

 

 

 

 

Veskimetsa tn

Tuuleveski tn- Halla tn

 

 

497

12

650

Lobjaka tn

Tuuleveski tn –Veskimetsa tn

 

 

726

37

807

Halla tn

Tuuleveski tn –Veskimetsa tn

 

 

737

31

722

Rahe tn

Tuuleveski tn –Veskimetsa tn

 

 

827

39

819

Paldiski mnt

Tuuleveski tn - Paldiski mnt

 

 

 

 

258

Tuuliku tee ots

Tuuliku tee 5 - Tuuleveski tn 2

 

 

114

Tuuleveski tn

Tuuliku tee ots – Pärituule- Veskimetsa tn

 

 

854

8

271 

Veskimetsa pumpla

 

 

0

0

Pärituule tn

Halla tn – Rahe tn – Tuuleveski tn

 

 

309

Pärituule tn

Halla tn - Rahe tn - Lobjaka tn

 

 

296

Külma tn

Tuuleveski tn-Veskimetsa tn

 

 

0

813

Pakase tn

Tuuleveski tn-Veskimetsa tn

 

 

841

Härmatise tn

Tuuleveski tn –Pärituule tn

 

 

793

Räitsaka tn

Tuuleveski tn-Veskimetsa tn

 

 

156

2

831

HAABERSTI LOV KOKKU

0

0

3 910

129

7 410

 

 

 

 

 

 

 

LINNA ERINEVAD PIIRKONNAD

 

 

 

 

 

Rannamõisa tee

Paldiski mnt – Rannamõisa tee 3

 

 

 

LINNA ERINEVAD PIIRKONNAD KOKKU

0

0

0

0

0

KOKKU

0

0

7 919

230

8 983

 

 

 

 

Roch Cheroux

AS Tallinna Vesi juhatuse liige

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 2

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

AS Tallinna Vesi Mõigu tegevuspiirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

 

 

 

Kooskõlastan: …………………………

                                                                                                                                                                                                                        Olga Sõtnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tallinna abilinnapea

 

 

Arendusalad, tänavad

Tänavate vahemik

Veerajatiste ehitus

 

Reovee kanalisatsioonirajatiste ehitus

 

Sademetevee kanalisatsioonirajatiste ehitus

Torustiku pikkus, m

Liitumis-punktide arv, tk.

 

Torustiku pikkus, m

Liitumis-punktide arv, tk.

 

Torustiku pikkus, m

Liitumis-punktide arv, tk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKLINNA LOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõigu arendusala

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu mnt

Tartu mnt 112 – Tartu mnt 120

196

5

 

196

5

 

0

0

Tartu mnt

Lambi tn – Vati tn

105

2

 

105

2

 

0

0

Tartu mnt

Lambi tn - Juhtme tn

96

2

 

96

2

 

0

0

Tartu mnt

Juhtme tn – Tartu mnt 133

154

3

 

154

3

 

0

0

Tartu mnt

Tartu mnt 135 – Kaabli tn

357

5

 

237

5

 

347

5

Tartu mnt

Teeületus

90

0

 

90

0

 

0

45

Tartu mnt

Tartu mnt 102 – Tartu mnt 110

175

5

 

175

5

 

0

0

Vati tn

Tartu mnt – Mõigu tn

148

6

 

148

6

 

0

6

Kaabli tn

Tartu mnt – Mõigu tn

190

2

 

73

2

 

170

2

Tartu mnt

Pumpla

0

0

 

0

0

 

0

0

Kokku Mõigu arendusala

1 511

30

 

1 156

30

 

562

7

KESKLINNA LOV KOKKU

1 511

30

 

1 156

30

 

562

7

 

 

 

 

Roch Cheroux

AS Tallinna Vesi juhatuse liige

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 3

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

AS Tallinna Vesi Raku-Raudalu tegevuspiirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

Kooskõlastan: …………………………

                                                                                                                                                                                                                        Olga Sõtnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tallinna abilinnapea

 

Arendusalad, tänavad

Tänavate vahemik

Veerajatiste ehitus

 

Reovee kanalisatsioonirajatiste ehitus

 

Sademetevee kanalisatsioonirajatiste ehitus

Torustiku pikkus, m

Liitumispunktide arv, tk.

 

Torustiku pikkus, m

Liitumispunktide arv, tk.

 

Torustiku pikkus, m

Liitumispunktide arv, tk.

NÕMME LOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raku arendusala

 

 

 

 

 

 

 

 

Piibri tn

Raku tn – Valdeku tn

402

2

 

402

6

 

58

6

Viljandi mnt

Karuse tn – Kõnnu tn

292

7

 

292

1

 

0

0

Viljandi mnt

Mustika tn – Kura tn

321

3

 

321

3

 

0

0

Kaarla tn

Mustika tn – Kura tn

132

6

 

132

2

 

0

0

Kanal. pumpla rajamine

 

 

NÕMME LOV KOKKU

1 147

18

 

1 147

12

 

58

6

 

Roch Cheroux

AS Tallinna Vesi juhatuse liige

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 4

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

AS Esmar Ehitus veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

Kooskõlastan: …………………………

                                                                                                                                                                                                                        Olga Sõtnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tallinna abilinnapea

Arendusala

Vahemik

Ühisveevärgi ehitus

Ühiskanalisatsiooni ehitus

Sademetevee-pinna ja muu pinnasevee ärajuhtimise rajatiste ehitus

Pikkus

Kinnistuühenduste arv

Pikkus

Kinnistuühenduste arv

Pikkus

Kinnistuühenduste arv

m

tk

m

tk

m

tk

Mähe-1

Vabarna  tee 1-45, Pojengi tee 1-45, Kressi tee 1-45

84

10

84

10

 

 

Priimula tee

Priimula tee 47-Priimula tee 94

670

57

698

57

631

57 

Pojengi tee

Pojengi tee 47-Pojengi tee 95

570

49

579

49

532

49

Vabarna tee

Vabarna tee 49-Vabarna tee 89

500

42

495

42

430

42

Kressi tee

Kressi tee 49 - Kressi  tee 110

95

14

93

14

98

14

KÕIK KOKKU

1 919

172

1 949

172

1 775

172

 

   Priit Post

   AS Esmar Ehitus

   Juhataja

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 5

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

Tehnovõrkude Ehituse OÜ

veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

 

 

 

Kooskõlastan: …………………………

                                                                                                                                                                                                                        Olga Sõtnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tallinna abilinnapea

 

 

 

Sooranna AÜ

VEERAJATISTE EHITUS

REOVEE KANALISATSIOONRAJATISTE EHITUS

SADEMETEVEE-PINNA JA MUU PINNASEVEE ÄRAJUHTIMISE RAJATISTE EHITUS

Tänavate arv

Arendusala

Torustiku pikkus

Kinnistute arv

Torustiku pikkus

Kinnistute arv

Torustiku pikkus

Kinnistute arv

1

Sooranna tee

 

1

 

1

 

1

2

Teivi tn.

125

6

125

6

125

6

3

Tindi tn.

330

11

330

11

330

11

4

Tursa tn.

60

4

60

4

60

4

5

Vainutalu tn.

175

4

175

4

175

4

6

Vainutalu põik

125

4

125

4

125

4

7

Kilu tn.

375

0

375

0

375

0

8

Lehtmäe tn

300

8

300

8

300,0

 

9

Ahvena tn

375

8

375

8

375,0

 

 

Kokku  Sooranna AÜ

1190

29

1190

29

1190

29

 

 

 

 

  Ivan Davõdov

  OÜ Kakumäe Võrgud

  Juhatuse liige

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

LISA 6

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 278-k

 

AS Teede REV-2 veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 2007. aasta tööde plaan

 

 

 

Kooskõlastan: …………………………

                                                                                                                                                                                                                        Olga Sõtnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tallinna abilinnapea

Arendusala

Veerajatiste ehitus

 

Reovee kanalisatsioonirajatiste ehitus

 

Sademetevee kanalisatsiooni ehitus

Torustiku pikkus

Kinnistuühenduste arv

 

Torustiku pikkus

Kinnistuühenduste arv

 

Torustiku pikkus

Kinnistuühenduste arv

m

tk

 

m

tk

 

m

tk

Külvi tn

750

17

 

833

17

 

0

0

Lõikuse tn

500

14

 

917

14

 

0

0

Saagi tn

740

16

 

740

16

 

833

0

KÕIK KOKKU

1 990

47

 

2 490

47

 

833

 0

 

 

Lembit Makstin

AS Teede REV-2 tootmisdirektor

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär