Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (laste mänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 277
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 277-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(laste mänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 10, 12, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 69 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“punktiga 1.2.2:

 

 

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi laste mänguväljakute mänguelemendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korraldusele nr 277-k

 

 

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad laste mänguväljakud.

Jnr

Vara nimetus ja asukoht

Maksumus

Mänguelemendid

1

Asunduse tn haljasala

71 889,00

mänguväljak,

 

(Asunduse tn 9 juures olev

 

kiik,

 

haljasala)

 

pingid 2 tk,

 

 

 

ümarpuidust palisaad,

2

Kihnu tn 18 vastas

43 163,00

liumägi,

 

 

 

ronimisredel,

 

 

 

kiik,

 

 

 

pingid 4 tk,

3

Majaka tn 42 ja Sikupilli tn 6

43 163,00

kiik,

 

vaheline hoov

 

ronimisredel,

 

 

 

liumägi,

 

 

 

pingid 4 tk,

4

Pae tn  42 ja 44 hoov

43 163,00

kiik,

 

 

 

ümarpuidust püstine palisaad,

 

 

 

suur ronimisredel,

 

 

 

keskmine ronimisredel,

 

 

 

väike ronimisredel,

 

 

 

liumägi,

 

 

 

pingid 2 tk,

5

Ümera tn 52 ja Sinimäe tn 4

71 889,00

mänguväljak,

 

vaheline hoov

 

kiik,

 

 

 

pingid 4 tk,

6

Katleri tn haljasala

76 792,00

mänguväljak;

 

(Katleri tn ja Paasiku tn vaheline

35 485,00

mänguväljak,

 

haljasala)

 

ümarpuidust palisaad,

 

 

 

pingid 4 tk,

7

Mahtra tn park

20 550,00

mänguväljak,

 

(Mahtra tn 10 ja 16 juures olev

 

kiik 3 tk,

 

haljasala)

 

suur ronimisredel 2 tk,

 

 

 

keskmine ronimisredel,

 

 

 

väike ronimisredel,

 

 

 

prügikast 2 tk,

8

Mustakivi tee ja Linnamäe tee 2 vaheline ala

45 624,00

mänguväljak,

 

 

 

ümarpuidust palisaad,

9

Punane tn 33 haljasala

41 505,00

mänguväljak;

 

 

10 981,00

piire,

 

 

 

pingid 2 tk,

10

Punane tn ja Lindakivi pst

37 170,00

mänguväljak;

 

 vaheline haljasala

16 887,00

piire,

 

 

 

pingid 3 tk,

11

Vormsi tn haljasala

34 390,00

mänguväljak;

 

(Vormsi tn 18 esine haljasala)

22 850,00

kiik;

 

 

30 720,00

ronimisredel,

 

 

 

ümarpuidust palisaad 3 tk,

 

 

 

pingid 5 tk,

12

Arbu tn 13 haljasala

351 442,00

mänguväljak,

 

 

 

pingid 3 tk,

 

 

 

prügikast 2 tk,

13

Linnamäe tn 27/29

112 841,26

mänguväljak,

 

 

 

kiik,

 

 

 

vedrukiik kiikhobune,

 

 

 

vedrukiik lill,

 

 

 

vedrukiik kilpkonn,

 

 

 

puidust palisaad 3 tk,

 

 

 

pingid 2 tk,

 

 

 

prügikast 3 tk,

14

Paekaare tn 24

156 420,36

mänguväljak,

 

 

 

kiik,

 

 

 

kaalukiik,

 

 

 

vedrukiik kiikhobune,

 

 

 

vedrukiik lill,

 

 

 

pingid 6 tk,

 

 

 

prügikast 3 tk,

15

Paekaare tn 8/12

325 869,65

mänguväljak,

 

 

 

võrkaed,

 

 

 

vedrukiik kiikhobune,

 

 

 

vedrukiik lill,

 

 

 

kaalukiik,

 

 

 

kiiktoolid 3 tk,

 

 

 

pingid 4 tk,

 

 

 

prügikast 2 tk,

16

Raadiku tn 19/Ümera tn 2

192 082,08

mänguväljak,

 

(Raadiku tn 19 ja Ümera tn 2

 

vedrukiik kiikhobune,

 

vaheline haljasala)

 

vedrukiik lill,

 

 

 

kaalukiik,

 

 

 

keerd kiik,

 

 

 

kiik 2 tk,

 

 

 

palli korv,

 

 

 

pingid 2 tk,

 

 

 

prügikast 1 tk,

17

Kivila tn 5 haljasala

27 803,55

ümarpuidust püstine laste mänguväljaku piire;

 

 

8 387,20

topeltkiik koos istumisalustega;

 

 

16 436,80

ronimisstatiiv;

 

 

37 113,35

vedruvahendid;

 

 

20 059,05

kombineeritud mänguvahendid;

 

 

5 032,32

tasakaalu poom;

 

 

6 290,45

käsikang, rehvidest torn;

18

Kivila tn 3 haljasala

42 000,00

ümarpuidust palisaad;

 

 

795 762,96

Rapeks mänguväljak,

 

 

 

pingid 6 tk,

 

 

 

prügikast 6 tk,

19

K.Kärberi tn 60

1 664,00

pinkide laudis;

 

 

16 428,00

topeltkiik;

 

 

8 983,00

vedrukiik kiikhobune;

 

 

9 335,00

vedrukiik liblikas.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär