Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna esindaja määramine Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekule
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 274
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 274-k

 

 

Tallinna linna esindaja määramine Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 4, Tallinna põhimääruse § 78 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsuse nr 151 „Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3 alusel, kooskõlas Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 117, § 118 lg 1 ja § 120 lg 2  ning Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio põhikirja punktiga 6.2.4 ja Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio 27. veebruari 2007 üldkoosoleku teate ja päevakorraga :

 

 

1. Volitada linnasekretär Toomas Seppa 27. veebruaril 2007 toimuval Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Toomas Sepal esitada Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio 27. veebruari 2007 üldkoosolekul ettepanek määrata juhatuse liikmeks linna esindajana abilinnapea Jaanus Mutli ning asendusliikmena Tallinna Linnakantselei arendusdirektor Urmas Hallika.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Toomas Sepale, Urmas Hallikale ja Mittetulundusühingule Helsinki-Tallinn Euregio.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär