Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "Eakate uuendatud hooldus ja ravi - eeskujuks teistele" Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja võrgustikud) ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 273
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 273-k

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis „Eakate uuendatud hooldus ja ravi – eeskujuks teistele“ Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja võrgustikud) ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Välisrahastusega projektides osalemise kord“  § 6 lõike 2 ja lõike 4, § 9 lõike 2, § 10 lõike 2 ja § 13 lõike 1 alusel:

 

 

1. Osaleda lihtpartnerina välisrahastusega projektis: „Eakate uuendatud hooldus ja ravi – eeskujuks teistele“ Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja võrgustikud) (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (registrikood 75014965, postiaadress Narva mnt 11D, 10151 Tallinn).

3. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega 3 442 252 krooni, sealhulgas välisrahastuse summa Tallinnale 328 577 krooni Tallinna linna poolse kaasfinantseerimisega summas 109 526  krooni. Eraldada projekti kulud kogumahus 438 103 krooni Tallinna 2007. aasta eelarves kaasfinantseerimise reservina ettenähtud vahendite arvelt.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile summas 328 577 krooni projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks 2007. aastal.

6. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär