Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 269
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 269-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 korraldusega nr 630-k moodustatud liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 6. aprilli 2005 korraldus 630-k „Ajutise komisjoni moodustamine“;

2.2 14. detsembri 2005 korraldus nr 2427-k “Liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Mati Songisepale, Ain Valdmannile, Igor Volkovile, Urmas Hallikale, Merike Alepile, Olga Sõtnikule ja Kalev Kallole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär