Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 31.
Tallinna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2006-2011

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine