Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 31.
Tallinna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2006-2011

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine Tvk o 299 05.10.2006
2 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006
3 Tallinna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus Tvk m 44 25.08.2005 01.09.2005
4 "Tallinna Kalmistute arengusuunad aastani 2012" kinnitamine Tvk m 59 20.12.2004 27.12.2004
5 Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine Tvk m 34 16.09.2004 23.09.2004
6 Pääsküla prügilas jäätmete vastuvõtmise lõpetamine Tvk o 173 29.05.2003
7 Tallinna jäätmekava vastuvõtmine Tvk m 39 06.09.2001 13.09.2001
8 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
9 Tallinna Prügila Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Tvk o 129 20.04.2000 20.04.2000
10 Tallinna uue prügila investor-operaatori leidmiseks korraldatud konkursi tulemuste kinnitamine Tvk o 106 20.05.1999 20.05.1999
11 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996
12 Tallinna uus prügila Tvk o 6 08.02.1996 08.02.1996