Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 31.
Tallinna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2006-2011

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord Tvk m 5 09.02.2006 16.02.2006