Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 määrus number 19 [RT IV, 27.06.2013, 88]
Jõustumine:19.02.2007
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 88]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 19

 

 

 

Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni põhimääruse punkti 5.1 alusel.

 

 

 

§ 1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 moodustatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni tegevus.

§ 2. § 1 nimetatud komisjoni menetluses olnud veel lahendamata küsimused lähevad üle lahendamiseks Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuar 2007 korraldusega nr 6-k moodustatud „Tallinna Linnavalitsuse maaga seotud küsimuste lahendamiseks 2007. aastal moodustatud ajutisele komisjonile.

§ 3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrus nr 42 „Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni moodustamine“, Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2005 määruse nr 13 „Tallinna Linnavalitsuse alaliste komisjonide põhimääruste ja komisjoni koosseisude muutmine“ punktid 3-3.7 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määrus nr 127 „Alaliste komisjonide koosseisude muutmine“ § 2.

§ 4. Määrus jõustub 19. veebruaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär