Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
08.02.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teenetemärgi andmine
Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 27
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2007 nr 27

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lg 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2007. aastal järgmistele isikutele:

Boris Dubovik

– tunnustatud Tallinna vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja;

Garik Iknojan

– tunnustatud spordiedendaja;

Liidia Kõlvart

– rahvusvähemuste kultuuritegevuse pikaajaline korraldaja;

Harri Lumi

– Tallinna linnapea aastatel 1984-1990;

Robert Marlen

– kauaaegne bussijuht, Tallinna linnakodanike eeskujulik teenindaja;

Arne Mikk

– tunnustatud lavastaja ja Tallinna kultuurielu edendaja;

Mart Moosus

– tunnustatud Tallinna linnatranspordi ökonoomika valdkonna arengu kujundaja;

Sulev Mäeltsemees

– teadlane, tunnustatud kohalike omavalitsuste problemaatika tundja ja nõustaja;

Lagle Parek

– sotsiaaltöö ja integratsioonialase tegevuse edendaja, Pirita birgitiinikloostri ülesehitamisele kaasaaitaja;

Maike Parve

– tunnustatud arst, sünnitusabi edendaja;

Gustav Peeter Piir

– Tallinna praost, kristlike ja üldinimlike väärtuse hoidja;

Peeter Päll

– keeleteadlane, tunnustatud kohanimede hoidja, arendaja ja kaitsja;

Tiiu Peterson

– tunnustatud sotsiaaltöötaja, laste turvakodu looja ja arendaja;

Anto Raukas

– teadlane-geoloog, tunnustatud looduskeskkonna uurija ja kaitsja;

Heino Tonsiver

– tunnustatud kauaaegne Tallinna linna finantsjuht;

Rando Truve

– tunnustatud arst ja kirurgiateenistuse edendaja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees