Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 24.
Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 282 24.11.2005