Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 24.
Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996