Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra väljatöötamiseks, kompenseerimaks vee hinnatõusu vähekindlustatud linlastele)
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 korraldus number 222
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 222-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioonerimise põhimõtete ja korra väljatöötamiseks, kompenseerimaks vee hinnatõusu vähekindlustatud linlastele)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel ning Tallinna õigusaktide korrastamise eesmärgil:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1404-k moodustatud ajutise komisjoni tegevus tasandusfondi ja asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete korra väljatöötamiseks, kompenseerimaks vee hinnatõusu vähekindlustatud linlastele.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldus nr 1404-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Taavi Aasale, Aave Jürgenile, Vello Ervinile ja Uku Torjusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär