Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 määrus number 16.
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine