Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 määrus number 16
jõustumine 12.02.2007

Redaktsiooni kehtivus 12.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 16

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Väo asumis Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringuga kavandatavatele tänavatele nimed vastavalt lisale järgmiselt:

1) Tooma tänav (leviala osaline muutmine ja pikendamine);

2) Väo tee (leviala pikendamine);

3) Väomurru tänav (uus nimetatav tänav).

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Tooma tänava, Väo tee ja Väomurru tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 12. veebruaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

7. veebruari 2007 määruse nr 16

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

Väomurru tänava, Tooma tänava ja Väo tee skeem

Väomurru tänava, Tooma tänava ja Väo tee skeem

Tomas Sepp

Linnasekretär