Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 määrus number 16 [RT IV, 27.06.2013, 29]
Jõustumine:12.02.2007
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 29]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 16

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Väo asumis Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringuga kavandatavatele tänavatele nimed vastavalt lisale järgmiselt:

1) Tooma tänav (leviala osaline muutmine ja pikendamine);

2) Väo tee (leviala pikendamine);

3) Väomurru tänav (uus nimetatav tänav).

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Tooma tänava, Väo tee ja Väomurru tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 12. veebruaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

7. veebruari 2007 määruse nr 16

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

Väomurru tänava, Tooma tänava ja Väo tee skeem

Väomurru tänava, Tooma tänava ja Väo tee skeem

Tomas Sepp

Linnasekretär