Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harju tänava ja memoriaali rajamise ideekonkursi komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 174
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 174-k

 

 

Harju tänava haljasala ja memoriaali rajamise ideekonkursi komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 15. septembri 2004 korraldusega nr  1807-k moodustatud Harju tänava haljasala ja memoriaali rajamise ideekonkursi komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1  15. septembri 2004 korraldus nr   1807-k “Ajutise komisjoni moodustamine“;

2.2  3. novembri 2004 korralduse nr 2201-k  “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine“ punkt 1.

3.  Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Peep Aaviksoole, Boris Dubovikule, Aavo Ermelile, Peep Koppelile, Meelis Laanperele, Mare Lõhmusele, Kaia Sarnetile, Tiina Tallinnale, Hain Tossile ja  Ain Valdmannile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär