Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 153 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Perekeskus)
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 165
Kehtetuks tunnistamine:08.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv k 08.04.2009 nr 590

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 165-k

 

 

Kadaka tee 153 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Perekeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel  ning tulenevalt linna asutuse Tallinna Perekeskus 29. detsembri 2006 kirjast nr 1-7:

 

 

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Lastekodu anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Perekeskus (registrikood 75033649) kasutusse tasuta ja tähtajatult Kadaka tee 153 C korpuse hoone I korrusel asuvad äriruumid nr 1c - 20c üldpinnaga 199,2 m² ja II korrusel asuvad äriruumid nr 21c – 35c üldpinnaga 186,1 m², kokku üldpinnaga 385,3 m² (korralduse lisades 1 ja 2 näidatud jooniste kohaselt) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse laste ööpäevakeskuse teenuse osutamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumidega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised proportsionaalselt tema poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusega;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linna asutustele Tallinna Perekeskus ja Tallinna Lastekodu.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 165-k

LISA 1

Kadaka tee 153 hoone C korpuse I korruse joonis

 

 

 

Kadaka tee 153 hoone C korpuse I korruse joonis

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 165-k

LISA 2

Kadaka tee 153 hoone C korpuse II korruse joonis

 

 

 

Kadaka tee 153 hoone C korpuse II korruse joonis

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär