Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
31.01.2007-17.10.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kivila tn 3A, Katleri tn 6, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7)
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 154
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - 17.10.2007

KEHTETU:

Tlv k 17.10.2007 nr 1807

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 154-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kivila tn 3A, Katleri tn 6, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14, ja 15 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste  ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktist 1.3:

 

 

 

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Kivila tn 3A asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 18536101, katastritunnus 78403:310:0041, pindalaga 1088 m², sihtotstarve elamumaa;

1.2 Katleri tn 6 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101011377;

1.3 Muhu tn 9 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101021347;

1.4 Paasiku tn 7 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101043430.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine lõpetada hiljemalt 01. aprilliks 2007.

3. Tallinna Maa-ametil teha vastavad muudatused Tallinna linnamaa registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Maa-ametile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär