Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna eelarves mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotluse vorm
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 määrus number 15
Jõustumine:05.02.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2007 - 01.07.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv m 07.08.2013 nr 115 [RT IV, 13.08.2013, 28]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 15

 

 

 

 

 

Tallinna linna eelarves mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotluse vorm

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna eelarves mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotluse vorm.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 määruse nr 62 “Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2002 määruse nr 37 “Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks taotletava toetuse taotluse, toetuse kasutamiseks sõlmitava lepingu ja toetuse kasutamiseks aruande vormide kinnitamine“ muutmine“ punkt 1.

§ 3.  Määrus jõustub 5. veebruaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA