Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määrusega nr 11 kinnitatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 määrus number 10
Jõustumine:29.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 10

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määrusega nr 11 kinnitatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 19 lõike 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrusega nr 19 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punkti 5.8 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määrusega nr 11 kinnitatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korda tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „5. Taotluse esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ametiasutus, kelle haldusala eelarves vastav kulu oli ette nähtud, hiljemalt järgneva eelarveaasta 31. jaanuariks.“

2) punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 29. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär