Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 korraldus number 104

Redaktsiooni kehtivus 24.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 104-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra  punktide  3,  5.4,  17 ja 18 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.1.1:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi  ühistranspordi ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

24. jaanuari 2007

korralduse nr 104-k

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad ühistranspordi ootepaviljonid.

 

 

Jrk nr

Vara nimetus ja asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Ühistranspordi ootepaviljonid

 

 

 

 

Lõuka tänav

 

 

 

1

Lõuka tänaval autobussi ootepaviljon "Tanuma" suund linna ja Vabaõhumuuseumi teel ootepaviljon "Tuleraua"

tk

2

48 436,08

 

Tartu mnt (Liivalaia tn - Torupilli ots)

 

 

 

2

Konsoolne kitsas nelja mooduliga trammi ootepaviljonid peatuses „Keskturg“ 2 suunal linna ja 2 suunal linnast välja ja 1 bussiootepaviljon  „Keskturg“ linnast välja

tk

5

575770,80

 

Tartu mnt (Torupilli ots - Masina tn)

 

 

 

3

Konsoolne nelja mooduliga trammi ootepaviljon "Autobussijaam"- 4tk  ja kolme mooduliga trammi ootepaviljon "Lubja"- 2 tk)

tk

6

686704,10

 

Randvere tee

 

 

 

4

Ootepaviljon "Küüvitsa" suund linna

tk

1

51372,00

5

Ootepaviljon "Mähe" suund linna

tk

1

30259,65

 

Pärnamäe tee

 

 

 

6

Ootepaviljon "Pärnamäe tee" (liinide nr 34A, 49) suunal linna

tk

1

39075,01

7

Ootepaviljon "Iru"  linna suunal

tk

1

86516,28

 

Kokku põhivara:

 

 

1 518 133,92

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

8

Mustakivi tee autobussi ootepaviljon "Taevakivi" lõigus Laagna tee - Tähesaju tn suunal linna

tk

1

29 700,49

9

Kloostrimetsa teel ootepaviljon "Kloostrimetsa" suund linna

tk

1

23596,13

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

53 296,62

 

Kokku üleantavad ootepaviljonid:

 

19

1 571 430,54

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär