Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Energia tn 13 ja Sõpruse pst 5)
Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 korraldus number 96
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 96-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Energia tn 13 ja Sõpruse pst 5)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 14, ja 15 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k punktist 1.3:

 

 

1. Kristiine Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Energia tn 13 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 1103201, katastritunnus 78407:703:0270, pindalaga 1226 m², sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.2 Sõpruse pst 5 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 12633801, katastritunnus 78407:701:0442, pindalaga 2441 m², sihtotstarve elamu-, sotsiaal- ja ärimaa.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine lõpetada hiljemalt 01. aprilliks 2007.

3. Tallinna Maa-ametil teha vastavad muudatused Tallinna linnamaa registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Maa-ametile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär