Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Akadeemia tee 32, 34, 48 ja E.Vilde tee 94)
Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 korraldus number 95
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 95-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Akadeemia tee 32, 34, 48 ja E.Vilde tee 94)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14, ja 15 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k punktist 1.3:

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Akadeemia tee 32 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 18815901, katastritunnus 78405:501:0074, pindalaga 2707 m², sihtotstarve elamumaa;

1.2 Akadeemia tee 34 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 18816001, katastritunnus 78405:501:0069, pindalaga 1718 m², sihtotstarve elamumaa;

1.3 Akadeemia tee 48 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 15188501, katastritunnus 78405:501:4780, pindalaga 2502 m², sihtotstarve elamumaa;

1.4 E.Vilde tee 94 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 15065801, katastritunnus 78405:501:0059, pindalaga 3896 m², sihtotstarve elamumaa.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine lõpetada hiljemalt 01. aprilliks 2007.

3. Tallinna Maa-ametil teha vastavad muudatused Tallinna linnamaa registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Maa-ametile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär