Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 korraldus number 69
Redaktsiooni kehtivus: - 05.02.2018

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.02.2018 nr 199

REDAKTSIOON:

Tlv k 31.05.2017 nr 842

Tlv k 29.04.2013 nr 592
Tlv k 14.03.2012 nr 393
Tlv k 18.01.2012 nr 91
Tlv k 17.08.2011 nr 1291
Tlv k 04.05.2011 nr 754
Tlv k 22.06.2010 nr 1089
Tlv k 27.01.2010 nr 118
Tlv k 11.03.2009 nr 391

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 69-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1 ja 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 “Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi põhimääruse kinnitamine” § 20 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjon alljärgnevas koosseisus:

 

Komisjoni esimees

Mihhail Kõlvart

Abilinnapea

 

(Tlv k 04.05.2011 nr 754)

Aseesimees

Eha Võrk

Abilinnapea

 

(Tlv k 31.05.2017 nr 842)

Komisjoni liikmed

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Ain Saarna

Avalike suhete direktor

 

Aini Härm
(Tlv k 17.08.2011 nr 1291)

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja

 

Evelin Tsirk
(Tlv k 18.01.2012 nr 91)

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja

 

Rain Arras

Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna jurist

 

Tiit Saat

Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna peaspetsialist

 

Elo Eesmäe
(Tlv k 29.04.2013 nr 592)

Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse teabeosakonna juhataja

 

Urmas Kaldaru
(Tlv k 22.06.2010 nr 1089)

linnadisainer

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär