Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2006" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 korraldus number 68
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 68-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2006“  preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501
lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2200-k “Tallinna Kultuuritegu 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldus nr 2200-k “Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Anu Kivilole, Ene Vohule, Kaido Padarile, Kaarel Tarandile, Jüri Leitenile, Maimu Bergile, Tõnu Lensmentile, Signe Kivile ja Peeter Rebasele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär