Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 korraldus number 67
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 67-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5  ja  Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra  punktide 3,  5.4,  17 ja 18 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“punktiga 1.1.1:

 

 

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi  ühistranspordi ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse

17. jaanuari 2007

korraldusele nr 67-k

 

 

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad ühistranspordi ootepaviljonid.

 

Jrk nr

Vara nimetus ja asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Ühistranspordi ootepaviljonid

 

 

 

 1.  

Liikuri tn Loitsu peatused

tk

2

52676.00

 1.  

Liikuri tn Vana-Kuuli peatus linnast väljuv suund

tk

1

27338.14

 1.  

Ussimäe tee  (Ussimäe tee ja K.Kärberi tn ühendus) Narva mnt suund

tk

1

26338.00

 1.  

Varraku tn Varraku peatus linna suund

tk

1

26338.00

 1.  

Peterburi tee Elcoteq peatus

tk

1

28563.10

 1.  

Laagna tee Kiviku peatused

tk

4

105352.00

 1.  

Laagna tee Priisle peatus linna suund

tk

1

26338.00

 1.  

Laagna tee Rauna peatused

tk

2

52676.00

 1.  

Raadiku tn Raadiku peatus linna suund

tk

1

26338.00

 1.  

Ümera tn Seli algpeatus

tk

1

27338.14

 1.  

Kuuli tn Kuuli peatus linnast väljuv suund

tk

1

26338.00

 

Kokku:

 

16

425633.38

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär