Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 korraldus number 59
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 06.09.2011 nr 1400

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 59-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna linna rahaliste vahendite haldamise korra punkti 3.2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalituse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse punktiga 2.3.

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni uus koosseis alljärgnevalt:

esimees:                            Taavi Aas                abilinnapea;

aseesimees:                       Erkki-Alo Kirde      linnavolikogu rahandus-ja majandusnõunik;

liikmed:                             Arvo Sarapuu          abilinnapea;

                                         (Tlv k 06.09.2011 nr 1400)

                                        Katrin Kendra         finantsdirektor;

                                        Silver Tamm             linnakassa juhataja.

                                         (Tlv k 06.09.2011 nr 1400)

2. (Kehtetu - Tlv k 06.09.2011 nr 1400)

2. Tallinna Linnakantselei teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 loetletud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär