Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmist käsitlevate Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 määrus number 9
jõustumine 22.01.2007

Redaktsiooni kehtivus 22.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 9

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmist käsitlevate Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalituse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse punktiga 2.3.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks:

(1) Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2003 määruse nr 21 „Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine“ punkt 2;

(2) Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 määrus nr 106 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“.

(3) Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 määrus nr 119 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“.

§ 2.  Määrus jõustub 22. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär