Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 14.12.2005 nr 119
 
Tlv m 29.12.2004 nr 106
Akt viitab
 
Tlv m 08.08.2001 nr 95
Akt muudab
 
Tlv m 26.02.2003 nr 21
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmist käsitlevate Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 määrus number 9
Jõustumine:22.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 9

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmist käsitlevate Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalituse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse punktiga 2.3.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks:

(1) Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2003 määruse nr 21 „Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2001 määrusega nr 95 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine“ punkt 2;

(2) Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 määrus nr 106 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“.

(3) Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 määrus nr 119 „Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni koosseisu muutmine“.

§ 2.  Määrus jõustub 22. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär