Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnakujunduskomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2007 määrus number 7
Jõustumine:22.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. jaanuar 2007 nr 7

 

 

 

 

 

Linnakujunduskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punktiga 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Avo Ermel, Anni Nool;

2) komisjoni aseesimeheks kinnitatakse Eva Tuuling – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer;

3) komisjoni liikmeks kinnitatakse Carl-Dag Lige    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist.

§ 2.  Määrus jõustub 22. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär