Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks

Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 25
Kehtetuks tunnistamine 24.03.2010
Redaktsiooni kehtivus 10.01.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 425

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 25-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2006 otsusest nr 369 “Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli pst maa-ala muudetud põhilahendusega detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas” ning vajadusest koordineerida Eesti Vabariigi pealinna esindusväljaku väljaehitamist:

 

 

     

1. Moodustada Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks ajutine komisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon järgmises koosseisus:

Esimees:

Jüri Ratas

- Linnapea

Aseesimees:

Kalev Kallo

- Abilinnapea

Liikmed:

Kaia Jäppinen

- Abilinnapea

 

Olga Sõtnik

- Abilinnapea

 

Jaanus Mutli

- Abilinnapea

 

Taavi Aas

- Abilinnapea

 

Toomas Sepp

- Linnasekretär

 

Arvo Teder

- Linnakantselei linnavalitsuse nõunik

 

Ain Saarna

- Linnakantselei avalike suhete direktor

 

Igor Volkov

- Linnaplaneermise Ameti juhataja – linna peaarhitekt

 

Ain Valdmann

- Kommunaalameti juhataja

 

Eha Võrk

- Maa-ameti juhataja

 

Vello Ervin

- Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja

 

Boris Dubovik

- Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja

 

Andres Harjo

- Transpordiameti juhataja

 

Tõnu Tuppits

- Keskkonnaameti juhataja

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata teisi isikuid ja eksperte.

4. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

5. Komisjonil esitada üks kord kvartalis informatsioon oma tööst linnavalitsuse istungile.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär