Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 25.
Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine