Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk o 21.12.2006 nr 369
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 24.03.2010 nr 425
Aktile viitab
 
Tlv k 24.03.2010 nr 425
Akti muudavad
 
Tlv k 12.11.2008 nr 1908
 
Tlv k 12.09.2007 nr 1578
 
Tlv k 30.05.2007 nr 1009
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 25
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 425

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 25-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2006 otsusest nr 369 “Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli pst maa-ala muudetud põhilahendusega detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas” ning vajadusest koordineerida Eesti Vabariigi pealinna esindusväljaku väljaehitamist:

 

 

     

1. Moodustada Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks ajutine komisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon järgmises koosseisus:

Esimees:

Jüri Ratas

- Linnapea

Aseesimees:

Kalev Kallo

- Abilinnapea

Liikmed:

Kaia Jäppinen

- Abilinnapea

 

Olga Sõtnik

- Abilinnapea

 

Jaanus Mutli

- Abilinnapea

 

Taavi Aas

- Abilinnapea

 

Toomas Sepp

- Linnasekretär

 

Arvo Teder

- Linnakantselei linnavalitsuse nõunik

 

Ain Saarna

- Linnakantselei avalike suhete direktor

 

Igor Volkov

- Linnaplaneermise Ameti juhataja – linna peaarhitekt

 

Ain Valdmann

- Kommunaalameti juhataja

 

Eha Võrk

- Maa-ameti juhataja

 

Vello Ervin

- Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja

 

Boris Dubovik

- Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja

 

Andres Harjo

- Transpordiameti juhataja

 

Tõnu Tuppits

- Keskkonnaameti juhataja

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata teisi isikuid ja eksperte.

4. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

5. Komisjonil esitada üks kord kvartalis informatsioon oma tööst linnavalitsuse istungile.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär