Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (spordiehitised)
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 23
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 23-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (spordiehitised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Nõmme Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi spordiehitised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. jaanuari 2007

korralduse nr 23-k

LISA

 

 

 

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad spordiehitised. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Nõmme Spordikeskus

Külmallika tn 15a

kompl

1

14 583 413,47

 

sh. mööbel

 

kompl

1

152 880

2

Hiiu staadionihoone

Pidu tn 11

kompl

1

7 880 660,77

 

sh. mööbel

 

 

 

79 868

 

sh .kunstmuru

 

 

 

1 944 040

 

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse  valitsemisele ja bilanssi üleantavad spordiehitised.

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Lasnamäe Spordikompleks

Majaka tn 61/Pae tn 1

kompl

1

20 679 181,44

 

sh. staadion

 

kompl

1

19 745 833

 

sh. angaar

 

kompl

1

806 348

 

sh. soojasõlm

 

kompl

1

127 000

 

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad spordiehitised.

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Pirita Vaba Aja Keskuse korvpalliväljaku mürasein

Aianduse tee 64a

kompl

1

98 314,41

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär