Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 22
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 22-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tunnustusauhinna  „Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2249-k tunnustusauhinna “Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldus nr 2249-k “Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna „Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks) “;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2006 korraldus nr 2353-k „Ajutise komisjoni koosseisu muutmine  (tunnustusauhinna „Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud komisjon)“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Kaia Jäppinenile, Kaido Padarile, Ain Saarnale, Liina Jänesele, Liis Valgule, Tiina Tallinnale, Endrik Männile, Tiina Mägile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär