Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Kaia Jäppinenile (läbi rääkima pedagoogide palga alammäära osas munitsipaalharidusasutustes 2007. aastal)
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 21
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 21-k

 

 

Volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt vajadusest kokku leppida Tallinna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide palga alammäärade osas 2007. aastal:

 

 

1. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel läbi rääkima ning kokku leppima Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu ja EESTI KOOLIJUHTIDE ÜHENDUSE Tallinna piirkonna ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendusega pedagoogide palga alammäärade osas Tallinna munitsipaalharidusasutustes 2007. aastal.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidule ja EESTI KOOLIJUHTIDE ÜHENDUSE Tallinna piirkonnale ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär