Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 määrus number 4
jõustumine 15.01.2007

Redaktsiooni kehtivus 15.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 4

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Loopealse asumis Kiviriku tn 2, 4, 6, 8; Marana tn 2, 4 / Kiviriku tn 1, 3; Kiviriku tn 10, 12, 14, 16 ja Marana tn 6, 8 / Kiviriku tn 5, 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Meeliku tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata  Meeliku tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

10. jaanuari 2007 määruse nr 4

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas”

LISA

Meeliku tänava skeem

Meeliku tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär