Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 määrus number 4 [RT IV, 27.06.2013, 84]
Jõustumine:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 84]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 4

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Loopealse asumis Kiviriku tn 2, 4, 6, 8; Marana tn 2, 4 / Kiviriku tn 1, 3; Kiviriku tn 10, 12, 14, 16 ja Marana tn 6, 8 / Kiviriku tn 5, 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Meeliku tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata  Meeliku tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

10. jaanuari 2007 määruse nr 4

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas”

LISA

Meeliku tänava skeem

Meeliku tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär