Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Vanurite Päevakeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2006 korraldus number 2659
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

27. detsember 2006 nr 2659-k

 

 

Nõmme Vanurite Päevakeskuse teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lg 3, Tallinna Linnavolikogu  29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra  p 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrusega nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ ning arvestades linna asutuse Nõmme Vanurite Päevakeskus 20. septembri 2006 taotlust:

 

 

1. Kehtestada Tallinna linna asutuse Nõmme Vanurite Päevakeskus teenuste hinnad koos käibemaksuga alates 01. jaanuarist 2007 alljärgnevalt:

 1.1 huviringides osalemine:

1.1.1 1 kord nädalas                                                                             10 krooni kuus;

1.1.2 2 korda nädalas                                                                           20 krooni kuus;

1.1.3 ujumisringis osalemine                                          1 kord              40 krooni;

1.2 sauna kasutamine                                                    1 tund               20 krooni;

1.3 duši kasutamine                                                      15 minutit           5 krooni;

1.4 pesu pesemine 1 masinatäis                                     4,5 kg              20 krooni;

1.5 pesu kuivatamine 1 masinatäis                                                         10 krooni;

1.6 saali üürimine:

1.6.1 pensionäridele                                                      1 tund               80 krooni;

1.6.2 teistele isikutele                                                    1 tund               120 krooni.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Nõmme Vanurite Päevakeskus ja avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär