Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2006 korraldus number 2648
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2006 nr 2648-k

 

 

Akadeemia tee 48   äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning tulenevalt linna hoolekandeasutuse Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 21. novembri 2006 kirjast nr 1-3/200:

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale hoolekandeasutusele Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (registrikood 75023800) kasutusse alates 1. jaanuarist 2007 tasuta ja tähtajatult Akadeemia tee 48 hoone keldrikorrusel asuvad äriruumid kokku pinnaga 232,0 m² (korralduse lisas näidatud joonise kohaselt) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse öömaja/varjupaigateenuse osutamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumidega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised proportsionaalselt tema poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusega.;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2000 korraldus nr 4625 –k  „Akadeemia tee 48 asuvate mitteeluruumide (varjupaiga) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja linna hoolekandeasutusele Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

27. detsembri 2006

korralduse nr 2648-k

LISA

 

Akadeemia tee 48 keldrikorruse joonis

 

 

 

 

 

Akadeemia tee 48 keldrikorruse joonis

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär