Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitja määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2599
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2599-k

 

 

Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitja määramine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19 ja § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 71 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Tiit Kivikas Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja ametikohale alates 01. jaanuarist 2007 ametipalgaga 23 800 krooni kuus (palgaaste B11).

2. Määrata Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Tiit Kivikas Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja kohusetäitjaks alates 01. jaanuarist 2007 ametipalgaga 26 500 krooni kuus (palgaaste C8) kuni ameti juhataja ametisse nimetamiseni.

3. Tiit Kivikasel on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 4 aastat, 7 kuud ja 12 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Kivikasele ja Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär