Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Keskkonnaameti ümberkorraldamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2582
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - 30.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 30.05.2007 nr 1007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2582-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 ning Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 355 “Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine“ punkti 3.1. alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamiseks ajutine komisjon alljärgnevas koosseisus:

 

Komisjoni esimees

Olga Sõtnik

Tallinna abilinnapea

Komisjoni liikmed

Tõnu Tuppits

Tallinna Keskkonnaameti juhataja

 

Riina Kirs

Tallinna Keskkonnaameti pearaamatupidaja

 

Õrne Suur

Tallinna Keskkonnaameti jurist

 

Ene Kirde

Tallinna Keskkonnaameti personali peaspetsialist

 

Ivi Pettai

Tallinna Keskkonnaameti juhiabi

 

Tiit Kivikas

Tallinna Keskkonnaameti munitsipaalpolitsei direktor

 

Krista Toim

Tallinna Keskkonnaameti munitsipaalpolitsei sekretär- asjaajaja

 

Marika Lepikult

Tallinna Linnakantselei personalidirektor

 

Tiiu Hurt

Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja

 

Aime Roosioja

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse eelarveosakonna juhataja kohusetäitja

 

Ahti Käämer

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse linna raamatupidamise osakonna peaspetsialist

2. Komisjonil: 

2.1 Korraldada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamisega seotud dokumentatsiooni koostamine, personali, infotehnoloogia, asjaajamise, finants- ja majanduslike küsimuste lahendamine;

2.2 Esitada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamise koondakt Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks 2007.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär