Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaa valitseja määramine (Kloostrimetsa tee 36)
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2581
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2581-k

 

 

Linnamaa valitseja muutmine (Kloostrimetsa tee 36)

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 10, 12, 14 ja 15 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi Kloostrimetsa tee 36 kinnistu:

asukoht – Kloostrimetsa tee 36,

kinnistusregistri registriosa nr 15704501,

katastritunnus – 78402:209:0570,

pindala – 5922 m² ,

sihtotstarve – sotsiaalmaa ,

maa maksustamishind – 307900 krooni vastavalt maa maksustamishinna  11. detsembri 2002 aktile nr 757.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 korraldus nr 2848-k „Kloostrimetsa tee 36 linnamaale valitseja määramine“ seoses linnamaa valitseja muutmisega.

4. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Maa-ametile ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär