Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 37/Võidujooksu tn 18 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Päevakeskus Käo)
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2572
Redaktsiooni kehtivus: - 17.06.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 17.06.2015 nr 1048

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2572-k

 

 

Pae tn 37/Võidujooksu tn 18 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Päevakeskus Käo)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning tulenevalt hoolekandeasutuse Päevakeskus Käo 17. novembri 2006 kirjast 1-5/112:

 

 

     

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda otsustuskorras hoolekandeasutusele Päevakeskus Käo (registrikood 75019230) kasutusse tasuta ja tähtajatult Pae tn 37/Võidujooksu tn 18 asuva linna asutuse Tallinna Lastekodu Lasnamäe keskuse B-korpuse I korruse äriruumid nr 22, 28-62 ja 65 üldpinnaga 484,4 m², II korruse äriruumid nr 63, 64, 66-87, 8-12, 9-11 ja rõdu üldpinnaga 522,8 m²  ning C-korpuse I korruse äriruumid nr 1-2, 5-6, 18-25 ja 27 üldpinnaga 238,4 m²  kokku pinnaga 1245,6 m² korralduse lisades 1 ja 2 näidatud jooniste kohaselt järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse erivajadusega täiskasvanud isikutele päevahoiu-, intervallhoiu- ja tugikodu ning sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumidega seotud maksud, koormised ja küttekulud proportsionaalselt tema poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusega. Äriruumidega seotud vee- ja kanalisatsiooni ning elektrienergia kulud vastavalt mõõturite näitudele;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldus nr 1152-k „Pae tn 37/Võidujooksu tn 18 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Päevakeskus Käo)”.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Lastekodu ja hoolekandeasutusele Päevakeskus Käo.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006

korralduse nr 2572-k

LISA 1

 

Pae tn 37/Võidujooksu 18 I korruse joonis

 

 

 

 

Pae tn 37/Võidujooksu 18 I korruse joonis

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006

korralduse nr 2572-k

LISA 2

Pae tn 37/Võidujooksu 18 II korruse joonis

 

 

 

Pae tn 37/Võidujooksu 18 II korruse joonis

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär