Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2568
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2568-k

 

 

Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks moodustatud  ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldusega nr 250-k Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna (linnamüüri ja Laia tänava vahelise ala, Tornide väljaku, Schnelli tiigi ja Hirvepargi ala) arengukava väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korraldus nr 250-k “Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks“;

2.2  Tallinna Linnavalitsuse 26. aprilli 2006 korraldus nr 804-k „Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Boris Dubovikule, Kairi Tenistele, Urmas Oolupile, Endrik Männile, Marek Jürgensonile, Jüri Lumpile, Tiina Mägile, Raivo Põldmaale, Lemmi Jõele, Mark Sepale ja Pille Turovskile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär